TÜRÜ İLK MÜRACAATTA
GEREKLİ BELGELER
KAYIT YENİLEMESİNDE
GEREKLİ BELGELER
ARIZA İŞLEMLERİNDE
GEREKLİ BELGELER
KAYIP NEDENİYLE
YENİ KART ÇIKARILMASI İÇİN
GEREKLİ BELGELER
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
(MEB verisine göre işlem yapılmaktadır.) –

Nüfus Cüzdanı,

-Kart bedeli 80,00 TL

– Güncel renkli vesikalık fotoğraf

1 adet, Milli Eğitim e-okul sisteminde

kayıtlı fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

* Açıköğretim (orta ve lise dengi) öğrenci kart başvurularında, 29 yaşından gün almış olanlar, SGK’dan çalışmadığına dair hizmet dökümü getirmek zorundadır.

(MEB verisine göre işlem yapılmaktadır.)

– Nüfus Cüzdanı,

– Mevcut Gülkentkart – Vize bedeli 30TL

(MEB verisine göre işlem yapılmaktadır.)

– Nüfus Cüzdanı,

– Arızalı Gülkentkart,

– Kart bedeli 80,00 TL

– Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, e-okul ya da Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

(MEB verisine göre işlem yapılmaktadır.)

– Nüfus Cüzdanı,

– Kart bedeli 80,00 TL

– Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, e-okul ya da

Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

Gülkentkartınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİSİ
(YÖKSİS verisine göre işlem yapılmaktadır.)

– Nüfus Cüzdanı,

– Kart bedeli 80,00 TL

– Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

* Açıköğretim (orta ve lise dengi) öğrenci kart başvurularında, 29 yaşından gün almış olanlar, SGK’dan çalışmadığına dair hizmet dökümü getirmek zorundadır.

(YÖKSİS verisine göre işlem yapılmaktadır.)

– Nüfus Cüzdanı,

– Mevcut Gülkentkart,

– Vize bedeli 30TL

(YÖKSİS verisine göre işlem yapılmaktadır.)

– Nüfus Cüzdanı,

– Arızalı Gülkentkart,

– Kart bedeli 80,00 TL

– Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,
Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğraf da kullanılabilmektedir.

(YÖKSİS verisine göre işlem yapılmaktadır.)

– Nüfus Cüzdanı,

– Kart bedeli 80,00 TL

– Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir. Gülkentkartınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.

65 YAŞ
ÜSTÜ
– Nüfus Cüzdanı, Nüfus kayıtlarına göre 65 yaşını doldurmuş vatandaşlar

yararlanmaktadır.

– Kart bedeli 80,00 TL

– Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

—– – Nüfus Cüzdanı,

– Arızalı Gülkentkart,

– Kart bedeli 80,00 TL

– Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

– Nüfus Cüzdanı, – Kart bedeli 80,00 TL

– Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

Gülkentkartınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.

KAMU
KARTI
– Kamu Kurumunun talep yazısı ile onaylı isim listesi,

– Seyahat Kartı yıllık ücreti, – Nüfus Cüzdanı,

– Kart bedeli 80,00 TL

– Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Açıklama:

a- Kurum, resmi yazı ve varsa eki belgeleri Kooperatifimizin evrak yönetimi birimine teslim etmelidir.

b-Personel, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 48. maddesine göre İlimizde memuriyet mahallinde seyyar olarak vazife görmeli, yazıda da belirtilmelidir.

c-Seyahat ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yeniden belirlenmektedir.

ç-Yılsonuna kadar hesap edilecek seyahat ücreti, nakit olarak Gülkentkart büro veznesine yatırılabilir. Banka kanalıyla yapılacak ödemede dekont teslim edilmelidir.

d-Seyahat Kartı ücreti ilgili kurum tarafından karşılanır.

e-Dönem içi kullanıcı değişiklik talepleri, kurum tarafından yazılı olarak yapılmalıdır.

f-Talep ilgili yıl ile sınırlıdır. Ertesi yıl kurum yazılı olarak kullanıcı listesi ile güncelleme talebinde bulunmalıdır.

g- Nüfus Cüzdanı, kart ücreti ve fotoğraf; yazı birime ulaşmasını müteakip, büromuzda Gülkentkart çıkartma aşamasında gerekmektedir.

– Kamu Kurumunun talep yazısı ile onaylı isim listesi,

– Seyahat Kartı yıllık ücreti, -Nüfus Cüzdanı,

-Mevcut Gülkentkart

Açıklama:
a-Kurum, resmi yazı ve varsa eki belgeleri

Kooperatifimizin evrak yönetimi birimine teslim etmelidir.

b-Personel, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 48. maddesine göre İlimizde memuriyet mahallinde seyyar olarak vazife görmeli, yazıda da belirtilmelidir.

c-Seyahat ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yeniden belirlenmektedir.

ç-Yılsonuna kadar hesap edilecek seyahat ücreti, nakit olarak Gülkentkart büro veznesine yatırılabilir. Banka kanalıyla yapılacak ödemede dekont teslim edilmelidir.

d-Seyahat Kartı ücreti ilgili kurum tarafından karşılanır. e-Dönem içi kullanıcı değişiklik talepleri, kurum tarafından yazılı olarak yapılmalıdır.

f-Talep ilgili yıl ile sınırlıdır. Ertesi yıl kurum yazılı olarak kullanıcı listesi ile güncelleme talebinde bulunmalıdır.

g- Nüfus Cüzdanı, kart ücreti ve fotoğraf; yazı birime ulaşmasını müteakip, büromuzda Gülkentkart çıkartma aşamasında gerekmektedir.

Nüfus Cüzdanı,

– Arızalı Gülkentkart,

– Kart bedeli 80,00 TL

– Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir

– Nüfus Cüzdanı,

– Kart bedeli 80,00 TL

– Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir. Gülkentkartınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.

BASIN
GÜLKENT
KARTI
-Başvuru Dilekçesi, -Basın Kimlik Kartı fotokopisi,
-Nüfus Cüzdanı,– Kart bedeli 80,00 TL Açıklama:a-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen,Basın Kimlik Kartı sahibi uygulamadan yararlanabilir.b-Dilekçe c-Müracaat Gülkentkart bürosuna şahsen yapılmalıdır.
-Başvuru Dilekçesi,

-Basın Kimlik Kartı fotokopisi, (kart değişikliği varsa)

– Nüfus Cüzdanı,

Açıklama: a-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen, Basın Kimlik Kartı sahibi uygulamadan yararlanabilir.

b-Dilekçe

c-Müracaat Gülkentkart bürosuna şahsen yapılmalıdır.

-Başvuru Dilekçesi,

-Güncel Basın Kimlik Kartı fotokopisi,

-Güncel Basın Kimlik Kartı,

-Nüfus Cüzdanı, Açıklama:

a-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen,

Basın Kimlik Kartı sahibi uygulamadan yararlanabilir.

b-Dilekçe

c-Müracaat Gülkentkart bürosuna şahsen yapılmalıdır.

-Başvuru Dilekçesi, -Güncel Basın Kimlik Kartı fotokopisi,

-Kayıp Gülkentkart ücreti 80,00 TL – Nüfus Cüzdanı, Açıklama:

a-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen,

Basın Kimlik Kartı sahibi uygulamadan yararlanabilir.

b-Dilekçe c-Müracaat Gülkentkart bürosuna şahsen yapılmalıdır.

ENGELLİ
KARTI
Nüfus Cüzdanı,

– Tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanesinden alınan, heyet raporu aslı veya aslı gibidir onaylı nüshası. (Bireyin %40 ve yukarısında engeli bulunması gerekir. Ağır engelliye refakatli Gülkentkart tanzim edilir.)

– Kart bedeli 80,00 TL

– Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

-Sürekli raporu bulunan engelli için kayıt yenileme gerekmemektedir.

Süreli raporlu işleminde;

– Nüfus Cüzdanı,

– Mevcut Gülkentkart,

– Tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanesinden alınan, güncel heyet raporu aslı veya aslı gibidir .

onaylı nüshası. (Bireyin %40 ve yukarısında engeli bulunması gerekir. Ağır engelliye refakatli Gülkentkart tanzim edilir.)

– Nüfus Cüzdanı,

– Arızalı Gülkentkart,

– Kart bedeli 80,00 TL

– Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

– Nüfus Cüzdanı, – Kart bedeli 80,00 TL

– Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir. Gülkentkartınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.

TAM GÜLKENT KART – Kart bedeli 80,00 TL Tam Gülkentkart temin noktaları; Gülkentkart Gişeleri, —— Nüfus Cüzdanı,
– Arızalı Gülkentkart,- Gülkentkart Dolum Fişi, Arızalı Gülkentkart işlemleri Gülkentkart bürosunda yapılmaktadır.
– Kart bedeli 80,00 TL Tam Gülkentkart temin noktaları; Gülkentkart Gişeleri,